SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
21.8.2022
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020
21.8.2022
Hrabovec nad Laborcom - Plán KČ na 2. polrok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Hrabovec nad Laborcom - Plán KČ na 2. polrok 2021
21.8.2022
Oznámenie o vstupe na pozemok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Oznámenie o vstupe na pozemok
21.8.2022
Humenné_Medzilaborce_Rozhodnutie o umiestnení stavby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Humenné_Medzilaborce_Rozhodnutie o umiestnení stavby
21.8.2022
Oznámenie o začatí územného konania-stavba-Náhrada nadzemných
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Oznámenie o začatí územného konania-stavba-Náhrada nadzemných
21.8.2022
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Rozhodnutie o umiestnení stavby
21.8.2022
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018
21.8.2022
Výročná správa DS Hrabovec nad Laborcom za rok 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Výročná správa DS Hrabovec nad Laborcom za rok 2018
21.8.2022
Oznámenie o začati konania-výrub stromov Koškovce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Oznámenie o začati konania-výrub stromov Koškovce
21.8.2022
Informácia o úrovní vytriedenia komunálnych odpadov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Informácia o úrovní vytriedenia komunálnych odpadov
21.8.2022
Rozhodnutie-Radvaň n L-zásobovanie pitnou vodou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Rozhodnutie-Radvaň n L-zásobovanie pitnou vodou
21.8.2022
Opatrovateľská služba - plagát publicity
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Opatrovateľská služba - plagát publicity
21.8.2022
Oznámenie o začatí územného konania - Radvaň nad Laborcom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Oznámenie o začatí územného konania - Radvaň nad Laborcom
21.8.2022
Návrh rozpočtu na rok 2019
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Návrh rozpočtu na rok 2019
21.8.2022
Pozvánka na 1. zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Pozvánka na 1. zasadnutie OZ
21.8.2022
Zverejnenie počtu poslancov a utvorení volebného obvodu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Zverejnenie počtu poslancov a utvorení volebného obvodu
21.8.2022
Zverejnenie -počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Zverejnenie -počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
21.8.2022
Informácia pre voliča - Voľby do orgánov samosprávy obcí
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Informácia pre voliča - Voľby do orgánov samosprávy obcí
21.8.2022
Výberové konanie 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Výberové konanie 2018
21.8.2022
Návrh záverečného účtu obce Hrabovec nad Laborcom za rok 2017
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Návrh záverečného účtu obce Hrabovec nad Laborcom za rok 2017
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hrabovec nad Laborcom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07,00 - 16,30 hod.
  • Ut: 07,00 - 15,30 hod.
  • St: 07,00 - 15,30 hod.
  • Št: 07,00 - 15,30 hod.
  • Pi: 07,00 - 12,00 hod.