SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
21.8.2022
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ver.vyhláškou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ver.vyhláškou
21.8.2022
Hrabovec Plagát OPS 2
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Hrabovec Plagát OPS 2
21.8.2022
Výzva na vykonanie výrubu stromov v ochrannom pásme VN-VVN
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Výzva na vykonanie výrubu stromov v ochrannom pásme VN-VVN
21.8.2022
00_situacia trasy_Humenne_
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov 00_situacia trasy_Humenne_
21.8.2022
oznamenie_Mtel_HE_Obec Hrabovec nad Laborcom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov oznamenie_Mtel_HE_Obec Hrabovec nad Laborcom
21.8.2022
Rozhodnutie o umiestnení stavby-Optická trasa Orange Slovensko a.s.,Humenné-Medzilaborce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Rozhodnutie o umiestnení stavby-Optická trasa Orange Slovensko a.s.,Humenné-Medzilaborce
21.8.2022
Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Popis Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja Projekt KULTÚRA - bežné výdavky /doplnenie zariadenia do kuchyne kultúrneho domu/
21.8.2022
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Návrh Záverečného účtu obce za rok 2020
21.8.2022
Hrabovec nad Laborcom - Plán KČ na 2. polrok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Hrabovec nad Laborcom - Plán KČ na 2. polrok 2021
21.8.2022
Oznámenie o vstupe na pozemok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Oznámenie o vstupe na pozemok
21.8.2022
Humenné_Medzilaborce_Rozhodnutie o umiestnení stavby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Humenné_Medzilaborce_Rozhodnutie o umiestnení stavby
21.8.2022
Oznámenie o začatí územného konania-stavba-Náhrada nadzemných
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Oznámenie o začatí územného konania-stavba-Náhrada nadzemných
21.8.2022
Rozhodnutie o umiestnení stavby
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Rozhodnutie o umiestnení stavby
21.8.2022
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Návrh Záverečného účtu obce za rok 2018
21.8.2022
Výročná správa DS Hrabovec nad Laborcom za rok 2018
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Výročná správa DS Hrabovec nad Laborcom za rok 2018
21.8.2022
Oznámenie o začati konania-výrub stromov Koškovce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Oznámenie o začati konania-výrub stromov Koškovce
21.8.2022
Informácia o úrovní vytriedenia komunálnych odpadov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Informácia o úrovní vytriedenia komunálnych odpadov
21.8.2022
Rozhodnutie-Radvaň n L-zásobovanie pitnou vodou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Rozhodnutie-Radvaň n L-zásobovanie pitnou vodou
21.8.2022
Opatrovateľská služba - plagát publicity
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Opatrovateľská služba - plagát publicity
21.8.2022
Oznámenie o začatí územného konania - Radvaň nad Laborcom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.8.2022
Dátum zvesenia 21.8.2022
Názov Oznámenie o začatí územného konania - Radvaň nad Laborcom
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hrabovec nad Laborcom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07,00 - 16,30 hod.
  • Ut: 07,00 - 15,30 hod.
  • St: 07,00 - 15,30 hod.
  • Št: 07,00 - 15,30 hod.
  • Pi: 07,00 - 12,00 hod.