SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

História obce

Obec Hrabovec nad Laborcom leží v dolinách horného Laborca v peknej prírodnej scenérii, bohatej na lesy, úbočia a doliny na rozhraní okresov Humenné a Medzilaborce. Obec sa po prvý krát spomína v roku 1463, patrila viacerým zemepánom - do 17. storočia to bol rod Izbugajovcov, potom rod Dessewffy, z obdobia ktorého pochádza aj erb obce. V roku 1715 mala obec mlyn a 16 domácností so 152 obyvateľmi. V roku 1760 bola v obci v prevádzke papiereň. Obyvatelia sa zaoberali povozníctvom, košikárstvom, poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Názov obce sa po stáročia menil. V roku 1463 mala obec meno Harb, Felsewharb, v roku 1773 Zbucky Hraboecz, 1920 Zbudský Hrabovec, 1927 Hrabovec a od roku 1946 sa obec volá Hrabovec nad Laborcom. V roku 1939 bol v obci vybudovaný kultúrny dom, 1940 vystavaná štátna škola, 1946 sa začala výstavba rímsko-katolíckeho kostola zasväteného Ružencovej Panne Márii. Rok 1947 znamená stavbu lávky cez Laborec a výstavbu železničnej stanice. V roku 1950 začala elektrifikácia obce, v roku 1959 bolo zriadené v kultúrnom dome kino. Od roku 1968 je v obci osvetlenie. Od roku 1971 sú v obci asfaltové cesty a v roku 1986 bola vybudovaná nová materská škola. Obec je splynofikovaná a napojená na verejný vodovod Stariná. Dominantou obce je nový kostol v centre obce zasvätený Ružencovej Panne Márii, konsekrovyný 11. júna 1995. V súčasnosti žije v obci 585 obyvateľov.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hrabovec nad Laborcom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07,00 - 16,30 hod.
  • Ut: 07,00 - 15,30 hod.
  • St: 07,00 - 15,30 hod.
  • Št: 07,00 - 15,30 hod.
  • Pi: 07,00 - 12,00 hod.