SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
10.1.2024
VZN č. 1 2024 o zásadách poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu pokytovateľovi
Detail dokumentu
Dátum 10.1.2024
Názov VZN č. 1 2024 o zásadách poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu pokytovateľovi
28.12.2023
VZN č. 3 2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na r.2024
Detail dokumentu
Dátum 28.12.2023
Názov VZN č. 3 2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady na r.2024
24.1.2023
VZN č. 2 2023 o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2023
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2023
Názov VZN č. 2 2023 o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2023
24.1.2023
VZN č. 1 2023 poplatky škola na r. 2023
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2023
Názov VZN č. 1 2023 poplatky škola na r. 2023
12.12.2022
VZN č. 7 2022 o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2023
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2022
Názov VZN č. 7 2022 o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2023
21.8.2022
VZN č. 6.2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 6.2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
21.8.2022
VZN č. 5.2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce.
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 5.2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce.
21.8.2022
VZN č. 4.2022 o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda v obci
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 4.2022 o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda v obci
21.8.2022
VZN č. 3.2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 3.2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.
21.8.2022
VZN č. 2.2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 2.2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci
21.8.2022
VZN č. 1.2022 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 1.2022 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce
21.8.2022
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2021
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2021
21.8.2022
VZN č.2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2020
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č.2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2020
21.8.2022
VZN poplatky škola na r. 2019
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN poplatky škola na r. 2019
21.8.2022
VZN č.2.2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2019
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č.2.2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2019
21.8.2022
VZN č. 1.2018 o držaní psov
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 1.2018 o držaní psov
21.8.2022
VZN obce o prideľovaní bytov
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN obce o prideľovaní bytov
21.8.2022
VZN poplatky škola na rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN poplatky škola na rok 2018
21.8.2022
VZN o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2018
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2018
21.8.2022
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hrabovec nad Laborcom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07,00 - 16,30 hod.
  • Ut: 07,00 - 15,30 hod.
  • St: 07,00 - 15,30 hod.
  • Št: 07,00 - 15,30 hod.
  • Pi: 07,00 - 12,00 hod.