SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
24.1.2023
VZN č. 2 2023 o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2023
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2023
Názov VZN č. 2 2023 o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2023
24.1.2023
VZN č. 1 2023 poplatky škola na r. 2023
Detail dokumentu
Dátum 24.1.2023
Názov VZN č. 1 2023 poplatky škola na r. 2023
12.12.2022
VZN č. 7 2022 o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2023
Detail dokumentu
Dátum 12.12.2022
Názov VZN č. 7 2022 o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2023
21.8.2022
VZN č. 6.2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 6.2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
21.8.2022
VZN č. 5.2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce.
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 5.2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce.
21.8.2022
VZN č. 4.2022 o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda v obci
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 4.2022 o podrobnostiach o organizácií miestneho referenda v obci
21.8.2022
VZN č. 3.2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 3.2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce.
21.8.2022
VZN č. 2.2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 2.2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci
21.8.2022
VZN č. 1.2022 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 1.2022 o umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií na území obce
21.8.2022
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2021
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2021
21.8.2022
VZN č.2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2020
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č.2/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2020
21.8.2022
VZN poplatky škola na r. 2019
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN poplatky škola na r. 2019
21.8.2022
VZN č.2.2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2019
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č.2.2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2019
21.8.2022
VZN č. 1.2018 o držaní psov
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN č. 1.2018 o držaní psov
21.8.2022
VZN obce o prideľovaní bytov
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN obce o prideľovaní bytov
21.8.2022
VZN poplatky škola na rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN poplatky škola na rok 2018
21.8.2022
VZN o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2018
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN o poskytovaní sociálnych služieb na r. 2018
21.8.2022
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
21.8.2022
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2018
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady 2018
21.8.2022
VZN poplatky škola na r. 2017
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2022
Názov VZN poplatky škola na r. 2017
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hrabovec nad Laborcom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07,00 - 16,30 hod.
  • Ut: 07,00 - 15,30 hod.
  • St: 07,00 - 15,30 hod.
  • Št: 07,00 - 15,30 hod.
  • Pi: 07,00 - 12,00 hod.