SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.8.2022
Názov Podpora opatrovateľskej služby II v obci Hrabovec nad Laborcom.
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
18.4.2024
Vyhodnotenie obchodnej súťaže VVS, a.s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.4.2024
Názov Vyhodnotenie obchodnej súťaže VVS, a.s.
26.2.2024
Výluka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.2.2024
Názov Výluka
20.2.2024
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Hrabovec nad Laborcom v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2024
Názov Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Hrabovec nad Laborcom v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
20.2.2024
Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2024
Názov Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
20.2.2024
Zámer prevodu akcií obce Hrabovec nad Laborcom tvoriacich podiel na základnom imaní Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. formou obchodnej verejnej súťaže
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2024
Názov Zámer prevodu akcií obce Hrabovec nad Laborcom tvoriacich podiel na základnom imaní Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. formou obchodnej verejnej súťaže
6.9.2023
Odpoveď - Elektrifikácia trate Humenné - Bánovce nad Ondavou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Názov Odpoveď - Elektrifikácia trate Humenné - Bánovce nad Ondavou
6.9.2023
Elektrifikácia - Humenné - zastávky NAD -príloha
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Názov Elektrifikácia - Humenné - zastávky NAD -príloha
6.9.2023
Elektrifikácia trate Humenné - Bánovce nad Ondavou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Názov Elektrifikácia trate Humenné - Bánovce nad Ondavou
6.9.2023
Náhradná autobusová doprava - vyjadrenie obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.9.2023
Názov Náhradná autobusová doprava - vyjadrenie obce
11.7.2023
Upozornenie - miestný úrad
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Názov Upozornenie - miestný úrad
11.7.2023
Výzva na vykonanie výrubu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Názov Výzva na vykonanie výrubu
11.7.2023
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.7.2023
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
17.3.2023
Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Názov Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín
20.2.2023
VYZVA POLICIE - Podvodníci vymysleli ďalšie spôsoby ako Vás okradnúť...
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2023
Názov VYZVA POLICIE - Podvodníci vymysleli ďalšie spôsoby ako Vás okradnúť...
13.2.2023
Výročná správa DSS r. 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2023
Názov Výročná správa DSS r. 2022
14.12.2022
Podpora opatrovateľskej služby II v obci Hrabovec nad Laborcom
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.12.2022
Názov Podpora opatrovateľskej služby II v obci Hrabovec nad Laborcom
5.12.2022
Návrh rozpočtu - výdaje 2023, 2024, 2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.12.2022
Dátum zvesenia 5.1.2023
Názov Návrh rozpočtu - výdaje 2023, 2024, 2025
5.12.2022
Návrh rozpočtu - príjmy 2023, 2024, 2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.12.2022
Dátum zvesenia 5.1.2023
Názov Návrh rozpočtu - príjmy 2023, 2024, 2025
5.12.2022
Návrh rozpočtu - príjmy,výdaje ZŠ 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.12.2022
Dátum zvesenia 5.1.2023
Názov Návrh rozpočtu - príjmy,výdaje ZŠ 2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hrabovec nad Laborcom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07,00 - 16,30 hod.
  • Ut: 07,00 - 15,30 hod.
  • St: 07,00 - 15,30 hod.
  • Št: 07,00 - 15,30 hod.
  • Pi: 07,00 - 12,00 hod.