SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva na pozemok parc. č. 316-2
Predmet Kúpna zmluva na pozemok parc. č. 316-2
Dátum zverejnenia 23.8.2020
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
15.2.2024
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o poskytovaní právnych služieb
JUDr. Anton Wagner
Detail zmluvy Dodatok č. 1
Číslo Dodatok č. 1
Zmluvná strana 2 JUDr. Anton Wagner
Názov Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o poskytovaní právnych služieb
Predmet Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o poskytovaní právnych služieb
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2024/027
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Detail zmluvy 2024/027
Číslo 2024/027
Zmluvná strana 2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151742
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2024/027
Predmet ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2024/027
Dátum zverejnenia 15.2.2024
7.2.2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách...
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Detail zmluvy 1257/2024-M_ODFSS
Číslo 1257/2024-M_ODFSS
Zmluvná strana 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00681156
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách...
Predmet Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách...
Dátum zverejnenia 7.2.2024
18.12.2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Detail zmluvy N20231124026
Číslo N20231124026
Zmluvná strana 2 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 30854687
Názov ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Predmet ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Dátum zverejnenia 18.12.2023
14.12.2023
Poistná zmluva - krátkodobé
Union poisťovňa
Detail zmluvy 11-14581
Číslo 11-14581
Zmluvná strana 2 Union poisťovňa
Zmluvná strana 2 IČO 31322051
Názov Poistná zmluva - krátkodobé
Predmet Poistná zmluva - krátkodobé
Dátum zverejnenia 14.12.2023
14.12.2023
Dohoda č. 23/35/010/83
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy 23/35/010/83
Číslo 23/35/010/83
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Predmet Dohoda č. 23/35/010/83
Cena Dohoda č. 23/35/010/83
Dátum zverejnenia 14.12.2023
1.12.2023
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 6/ŠFRB/2023
Maroš Motyka
Detail zmluvy 6/ŠFRB/2023
Číslo 6/ŠFRB/2023
Zmluvná strana 2 Maroš Motyka
Názov ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 6/ŠFRB/2023
Predmet ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 6/ŠFRB/2023
Dátum zverejnenia 1.12.2023
10.11.2023
Dodatok č. 7 k zmluve 20-000020945PO2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Detail zmluvy 20-000020945PO2009
Číslo 20-000020945PO2009
Zmluvná strana 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Názov Dodatok č. 7 k zmluve 20-000020945PO2009
Predmet Dodatok č. 7 k zmluve 20-000020945PO2009
Dátum zverejnenia 10.11.2023
3.11.2023
Dohoda číslo 23/35/054/988
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy 23/35/054/988
Číslo 23/35/054/988
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda číslo 23/35/054/988
Predmet Dohoda číslo 23/35/054/988
Dátum zverejnenia 3.11.2023
24.5.2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Orangle Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 14979571
Číslo 14979571
Zmluvná strana 2 Orangle Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35697270
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Predmet Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Dátum zverejnenia 24.5.2023
18.4.2023
KÚPNA ZMLUVA NA PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ
Mária Orlejová, Mária Gužíková, PaedDr. Viktória Hodorovičová
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Mária Orlejová, Mária Gužíková, PaedDr. Viktória Hodorovičová
Názov KÚPNA ZMLUVA NA PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ
Predmet KÚPNA ZMLUVA NA PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ
Dátum zverejnenia 18.4.2023
18.4.2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 00 896 225
Názov Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia 18.4.2023
10.3.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy 01/2023
Číslo 01/2023
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dátum zverejnenia 10.3.2023
6.3.2023
odatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy Dodatok č. 5
Číslo Dodatok č. 5
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov odatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet odatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Dátum zverejnenia 6.3.2023
24.2.2023
Záložná zmluva č. 700/47/2021/2
Štátny fond rozvoja bývania
Detail zmluvy 700/47/2021/2
Číslo 700/47/2021/2
Zmluvná strana 2 Štátny fond rozvoja bývania
Zmluvná strana 2 IČO 31749542
Názov Záložná zmluva č. 700/47/2021/2
Predmet Záložná zmluva č. 700/47/2021/2
Dátum zverejnenia 24.2.2023
24.2.2023
Záložná zmluva č. 700/46/2021/2
Štátny fond rozvoja bývania
Detail zmluvy 700/46/2021/2
Číslo 700/46/2021/2
Zmluvná strana 2 Štátny fond rozvoja bývania
Názov Záložná zmluva č. 700/46/2021/2
Predmet Záložná zmluva č. 700/46/2021/2
Dátum zverejnenia 24.2.2023
13.2.2023
Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke plynu
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke plynu
Predmet Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke plynu
Dátum zverejnenia 13.2.2023
8.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dátum zverejnenia 8.2.2023
6.2.2023
Darovacia zmluva na prevod nehnuteľností
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Darovacia zmluva na prevod nehnuteľností
Predmet Darovacia zmluva na prevod nehnuteľností
Dátum zverejnenia 6.2.2023
3.2.2023
Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zák. NR SR č. 278_1993 Z.z. o spr. majetku štátu v znení nesk. predp. a § 628 a násl. Obč. zák
Slovenská republika – Štatistický úrad
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovenská republika – Štatistický úrad
Názov Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zák. NR SR č. 278_1993 Z.z. o spr. majetku štátu v znení nesk. predp. a § 628 a násl. Obč. zák
Predmet Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zák. NR SR č. 278_1993 Z.z. o spr. majetku štátu v znení nesk. predp. a § 628 a násl. Obč. zák
Dátum zverejnenia 3.2.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hrabovec nad Laborcom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07,00 - 16,30 hod.
  • Ut: 07,00 - 15,30 hod.
  • St: 07,00 - 15,30 hod.
  • Št: 07,00 - 15,30 hod.
  • Pi: 07,00 - 12,00 hod.