SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
23.8.2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluva MUE_Hrabovec nad Laborcom
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva MUE_Hrabovec nad Laborcom
Predmet Zmluva MUE_Hrabovec nad Laborcom
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Rozpočet k Zmluve o dielo č. 8.2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Rozpočet k Zmluve o dielo č. 8.2021
Predmet Rozpočet k Zmluve o dielo č. 8.2021
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluvy o dielo č. 82021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluvy o dielo č. 82021
Predmet Zmluvy o dielo č. 82021
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR na r.2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR na r.2021
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDaV SR na r.2021
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluva č. 808-2021-OPR
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 808-2021-OPR
Predmet Zmluva č. 808-2021-OPR
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluva č. 028-PRB-2021 na obstaranie technickej vybavenosti
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 028-PRB-2021 na obstaranie technickej vybavenosti
Predmet Zmluva č. 028-PRB-2021 na obstaranie technickej vybavenosti
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluva č. 0027-PRB-2021 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva č. 0027-PRB-2021 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
Predmet Zmluva č. 0027-PRB-2021 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Záložná zmluva č. 700-47-2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Záložná zmluva č. 700-47-2021
Predmet Záložná zmluva č. 700-47-2021
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Záložná zmluva č. 700-46-2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Záložná zmluva č. 700-46-2021
Predmet Záložná zmluva č. 700-46-2021
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluva o úvere č. 700-47-2021, Obstaranie tech. vybavenosti
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o úvere č. 700-47-2021, Obstaranie tech. vybavenosti
Predmet Zmluva o úvere č. 700-47-2021, Obstaranie tech. vybavenosti
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluva o úvere č. 700-46-2021-Obstaranie nájomného bytu výstavbou
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o úvere č. 700-46-2021-Obstaranie nájomného bytu výstavbou
Predmet Zmluva o úvere č. 700-46-2021-Obstaranie nájomného bytu výstavbou
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluva o dielo ZoD č. 22-015-0028
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo ZoD č. 22-015-0028
Predmet Zmluva o dielo ZoD č. 22-015-0028
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera
Predmet Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu
Predmet Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO
Predmet Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov
Predmet Dodatok č.4 k zmluve o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a následného ustanov. Obchod.zákoníka
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a následného ustanov. Obchod.zákoníka
Predmet Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a následného ustanov. Obchod.zákoníka
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2021
Zmluva o dielo č. 02.2021
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo č. 02.2021
Predmet Zmluva o dielo č. 02.2021
Dátum zverejnenia 23.8.2021
23.8.2020
Zmluva o dielo - ÚPO Hrabovec nad Laborcom
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo - ÚPO Hrabovec nad Laborcom
Predmet Zmluva o dielo - ÚPO Hrabovec nad Laborcom
Dátum zverejnenia 23.8.2020
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hrabovec nad Laborcom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07,00 - 16,30 hod.
  • Ut: 07,00 - 15,30 hod.
  • St: 07,00 - 15,30 hod.
  • Št: 07,00 - 15,30 hod.
  • Pi: 07,00 - 12,00 hod.