SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
23.8.2017
Zmluva o úvere č. 61-001-17 Municipálny úver - Univerzal
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o úvere č. 61-001-17 Municipálny úver - Univerzal
Predmet Zmluva o úvere č. 61-001-17 Municipálny úver - Univerzal
Dátum zverejnenia 23.8.2017
23.8.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet Zmluva o nájme nebytových priestorov
Dátum zverejnenia 23.8.2017
23.8.2016
Zmluva o zbere,zvoze a uložení komunálneho odpadu
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zbere,zvoze a uložení komunálneho odpadu
Predmet Zmluva o zbere,zvoze a uložení komunálneho odpadu
Dátum zverejnenia 23.8.2016
23.8.2016
AUDÍTORSKÁ ZMLUVA
neuvedený
Detail zmluvy
Názov AUDÍTORSKÁ ZMLUVA
Predmet AUDÍTORSKÁ ZMLUVA
Dátum zverejnenia 23.8.2016
23.8.2016
Dodatok č. 6 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1017-34-2
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 6 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1017-34-2
Predmet Dodatok č. 6 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 1017-34-2
Dátum zverejnenia 23.8.2016
23.8.2016
Zmluva o poskytovaní služieb
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum zverejnenia 23.8.2016
23.8.2016
Zmluva o dielo na predmet zákazky - Oprava miestnej komunikácie
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o dielo na predmet zákazky - Oprava miestnej komunikácie
Predmet Zmluva o dielo na predmet zákazky - Oprava miestnej komunikácie
Dátum zverejnenia 23.8.2016
23.8.2016
Zmluva o nájme nebytovch priestorov uzavretá podľa zák. č
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o nájme nebytovch priestorov uzavretá podľa zák. č
Predmet Zmluva o nájme nebytovch priestorov uzavretá podľa zák. č
Dátum zverejnenia 23.8.2016
23.8.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 200-2016
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 200-2016
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 200-2016
Dátum zverejnenia 23.8.2016
23.8.2016
Kúpna zmluva podľa zák. č. 40-1964 Zb.
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Kúpna zmluva podľa zák. č. 40-1964 Zb.
Predmet Kúpna zmluva podľa zák. č. 40-1964 Zb.
Dátum zverejnenia 23.8.2016
23.8.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP,reg.č
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP,reg.č
Predmet Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP,reg.č
Dátum zverejnenia 23.8.2016
23.8.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z
Dátum zverejnenia 23.8.2016
23.8.2016
Dodatok k zluve o spolupráci N2016121003D01 - IA MPSVaR SR
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Dodatok k zluve o spolupráci N2016121003D01 - IA MPSVaR SR
Predmet Dodatok k zluve o spolupráci N2016121003D01 - IA MPSVaR SR
Dátum zverejnenia 23.8.2016
23.8.2016
Zmluva o spolupráci - národný projekt Podpora opatrovateľskej s
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o spolupráci - národný projekt Podpora opatrovateľskej s
Predmet Zmluva o spolupráci - národný projekt Podpora opatrovateľskej s
Dátum zverejnenia 23.8.2016
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hrabovec nad Laborcom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07,00 - 16,30 hod.
  • Ut: 07,00 - 15,30 hod.
  • St: 07,00 - 15,30 hod.
  • Št: 07,00 - 15,30 hod.
  • Pi: 07,00 - 12,00 hod.