SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy 23/35/054/988
Číslo 23/35/054/988
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda číslo 23/35/054/988
Predmet Dohoda číslo 23/35/054/988
Dátum zverejnenia 3.11.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
10.11.2023
Dodatok č. 7 k zmluve 20-000020945PO2009
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Detail zmluvy 20-000020945PO2009
Číslo 20-000020945PO2009
Zmluvná strana 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Názov Dodatok č. 7 k zmluve 20-000020945PO2009
Predmet Dodatok č. 7 k zmluve 20-000020945PO2009
Dátum zverejnenia 10.11.2023
3.11.2023
Dohoda číslo 23/35/054/988
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy 23/35/054/988
Číslo 23/35/054/988
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda číslo 23/35/054/988
Predmet Dohoda číslo 23/35/054/988
Dátum zverejnenia 3.11.2023
24.5.2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Orangle Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 14979571
Číslo 14979571
Zmluvná strana 2 Orangle Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35697270
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Predmet Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Dátum zverejnenia 24.5.2023
18.4.2023
KÚPNA ZMLUVA NA PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ
Mária Orlejová, Mária Gužíková, PaedDr. Viktória Hodorovičová
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Mária Orlejová, Mária Gužíková, PaedDr. Viktória Hodorovičová
Názov KÚPNA ZMLUVA NA PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ
Predmet KÚPNA ZMLUVA NA PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ
Dátum zverejnenia 18.4.2023
18.4.2023
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 00 896 225
Názov Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Predmet Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Dátum zverejnenia 18.4.2023
10.3.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy 01/2023
Číslo 01/2023
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dátum zverejnenia 10.3.2023
6.3.2023
odatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy Dodatok č. 5
Číslo Dodatok č. 5
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov odatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet odatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Dátum zverejnenia 6.3.2023
24.2.2023
Záložná zmluva č. 700/47/2021/2
Štátny fond rozvoja bývania
Detail zmluvy 700/47/2021/2
Číslo 700/47/2021/2
Zmluvná strana 2 Štátny fond rozvoja bývania
Zmluvná strana 2 IČO 31749542
Názov Záložná zmluva č. 700/47/2021/2
Predmet Záložná zmluva č. 700/47/2021/2
Dátum zverejnenia 24.2.2023
24.2.2023
Záložná zmluva č. 700/46/2021/2
Štátny fond rozvoja bývania
Detail zmluvy 700/46/2021/2
Číslo 700/46/2021/2
Zmluvná strana 2 Štátny fond rozvoja bývania
Názov Záložná zmluva č. 700/46/2021/2
Predmet Záložná zmluva č. 700/46/2021/2
Dátum zverejnenia 24.2.2023
13.2.2023
Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke plynu
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke plynu
Predmet Súhrn obsahu zmluvy o združenej dodávke plynu
Dátum zverejnenia 13.2.2023
8.2.2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dátum zverejnenia 8.2.2023
6.2.2023
Darovacia zmluva na prevod nehnuteľností
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Darovacia zmluva na prevod nehnuteľností
Predmet Darovacia zmluva na prevod nehnuteľností
Dátum zverejnenia 6.2.2023
3.2.2023
Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zák. NR SR č. 278_1993 Z.z. o spr. majetku štátu v znení nesk. predp. a § 628 a násl. Obč. zák
Slovenská republika – Štatistický úrad
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Slovenská republika – Štatistický úrad
Názov Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zák. NR SR č. 278_1993 Z.z. o spr. majetku štátu v znení nesk. predp. a § 628 a násl. Obč. zák
Predmet Darovacia zmluva uzavretá podľa § 11 ods. 7 písm. b) zák. NR SR č. 278_1993 Z.z. o spr. majetku štátu v znení nesk. predp. a § 628 a násl. Obč. zák
Dátum zverejnenia 3.2.2023
1.2.2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskyt. sociálnej služby v zar. pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO ktoré dovŕšili dôch. vek na r. 2023
Ministerstvo práce, sociálnych vecí republiky
Detail zmluvy 1208/2023-M_ODFSS
Číslo 1208/2023-M_ODFSS
Zmluvná strana 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00681156
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskyt. sociálnej služby v zar. pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO ktoré dovŕšili dôch. vek na r. 2023
Predmet Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskyt. sociálnej služby v zar. pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO ktoré dovŕšili dôch. vek na r. 2023
Dátum zverejnenia 1.2.2023
27.1.2023
Dohoda č. 23/35/054/21
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy 23/35/054/21
Číslo 23/35/054/21
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/35/054/21
Predmet Dohoda č. 23/35/054/21
Dátum zverejnenia 27.1.2023
16.1.2023
Zmluva o praktickej výučbe
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Michalovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Michalovce
Názov Zmluva o praktickej výučbe
Predmet Zmluva o praktickej výučbe
Dátum zverejnenia 16.1.2023
11.1.2023
Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 4/2023
Prima banka Slovensko, a.s.,
Detail zmluvy 4/2023
Číslo 4/2023
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.,
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 4/2023
Predmet Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 4/2023
Dátum uzavretia 10.1.2023
Dátum zverejnenia 11.1.2023
9.1.2023
Záložná zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Detail zmluvy 0027-PRB/2021 / Z
Číslo 0027-PRB/2021 / Z
Zmluvná strana 2 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 30416094
Názov Záložná zmluva
Predmet Záložná zmluva
Dátum zverejnenia 9.1.2023
28.12.2022
DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI PREKLÁDKE BOCIANIEHO HNIEZDA
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Detail zmluvy ŠOP SR-Z/301/2022
Číslo ŠOP SR-Z/301/2022
Zmluvná strana 2 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 17058520
Názov DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI PREKLÁDKE BOCIANIEHO HNIEZDA
Predmet DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI PREKLÁDKE BOCIANIEHO HNIEZDA
Dátum uzavretia 13.12.2022
Dátum zverejnenia 28.12.2022
23.8.2021
Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVaR - Detské ihrisko
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVaR - Detské ihrisko
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVaR - Detské ihrisko
Dátum zverejnenia 23.8.2021
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hrabovec nad Laborcom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07,00 - 16,30 hod.
  • Ut: 07,00 - 15,30 hod.
  • St: 07,00 - 15,30 hod.
  • Št: 07,00 - 15,30 hod.
  • Pi: 07,00 - 12,00 hod.