SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy Dodatok č. 5
Číslo Dodatok č. 5
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov odatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet odatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Dátum zverejnenia 6.3.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
27.5.2024
Zmluva o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
Obec Hrabovec Nad Laborcom
Detail zmluvy 01/Z/2024
Číslo 01/Z/2024
Zmluvná strana 1 Helena Timuľaková
Zmluvná strana 2 Obec Hrabovec Nad Laborcom
Zmluvná strana 2 IČO 00322997
Názov Zmluva o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
Predmet Zmluva o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
Dátum uzavretia 3.5.2024
Dátum zverejnenia 27.5.2024
15.5.2024
ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36 570 460
Názov ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ
Predmet ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ
Dátum zverejnenia 15.5.2024
15.5.2024
ZMLUVA O UPÍSANÍ DLHOPISOV
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 IČO 36 570 460
Zmluvná strana 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Názov ZMLUVA O UPÍSANÍ DLHOPISOV
Predmet ZMLUVA O UPÍSANÍ DLHOPISOV
Dátum zverejnenia 15.5.2024
3.5.2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 04/Z/2021 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
OBEC HRABOVEC NAD LABORCOM
Detail zmluvy 04/Z/2021
Číslo 04/Z/2021
Zmluvná strana 1 Ľudmila Karoľová
Zmluvná strana 2 OBEC HRABOVEC NAD LABORCOM
Zmluvná strana 2 IČO 00322997
Názov Dodatok č. 1 k zmluve č. 04/Z/2021 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve č. 04/Z/2021 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
Dátum uzavretia 28.3.2024
Dátum zverejnenia 3.5.2024
3.5.2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 03/Z/2021 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
OBEC HRABOVEC NAD LABORCOM
Detail zmluvy 03/Z/2021
Číslo 03/Z/2021
Zmluvná strana 1 Anna Palaštová
Zmluvná strana 2 OBEC HRABOVEC NAD LABORCOM
Zmluvná strana 2 IČO 00322997
Názov Dodatok č. 1 k zmluve č. 03/Z/2021 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve č. 03/Z/2021 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
Dátum uzavretia 28.3.2024
Dátum zverejnenia 3.5.2024
3.5.2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 02/Z/2021 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
OBEC HRABOVEC NAD LABORCOM
Detail zmluvy 02/Z/2021
Číslo 02/Z/2021
Zmluvná strana 1 Jozef Cichý
Zmluvná strana 2 OBEC HRABOVEC NAD LABORCOM
Zmluvná strana 2 IČO 00322997
Názov Dodatok č. 1 k zmluve č. 02/Z/2021 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve č. 02/Z/2021 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby
Dátum uzavretia 28.3.2024
Dátum zverejnenia 3.5.2024
2.5.2024
Poistná zmluva č. 11-14688 pre poistenie úrazu - krátkodobé
Obec Hrabovec nad Laborcom
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Jaroslav Demčák
Zmluvná strana 2 Obec Hrabovec nad Laborcom
Názov Poistná zmluva č. 11-14688 pre poistenie úrazu - krátkodobé
Predmet Poistná zmluva č. 11-14688 pre poistenie úrazu - krátkodobé
Dátum zverejnenia 2.5.2024
24.4.2024
Dohoda číslo: 2024/PO/014
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Detail zmluvy 2024/PO/014
Číslo 2024/PO/014
Zmluvná strana 1 Obec Hrabovec nad Laborcom
Zmluvná strana 1 IČO 00322997
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
Zmluvná strana 2 IČO 307945360037
Názov Dohoda číslo: 2024/PO/014
Predmet Dohoda číslo: 2024/PO/014
Dátum zverejnenia 24.4.2024
4.4.2024
Zmluva o dielo č. 01/2024
Marhe s.r.o.
Detail zmluvy 01/2024
Číslo 01/2024
Zmluvná strana 1 Obec Hrabovec nad Laborcom
Zmluvná strana 1 IČO 00322997
Zmluvná strana 2 Marhe s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 55220428
Názov Zmluva o dielo č. 01/2024
Predmet Zmluva o dielo č. 01/2024
Cena 4 080€
Dátum zverejnenia 4.4.2024
Uzatvoril Marián Bačko
27.3.2024
Zmluva o dielo č. 01_2024 uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa Obchodného zákonníka
H&L Tesárstvo s.r.o.
Detail zmluvy 01_2024
Číslo 01_2024
Zmluvná strana 1 Obec Hrabovec nad Laborcom
Zmluvná strana 1 IČO 00322997
Zmluvná strana 2 H&L Tesárstvo s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 43964478
Názov Zmluva o dielo č. 01_2024 uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa Obchodného zákonníka
Predmet Zmluva o dielo č. 01_2024 uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa Obchodného zákonníka
Cena 19 577,47€
Dátum uzavretia 27.3.2024
Dátum zverejnenia 27.3.2024
Uzatvoril Ing. Anton Kulan
21.3.2024
Zmluva o prevode vlastníctva
Slovenský pozemkový fond
Detail zmluvy 04210/2023-PKZP-K40373/23.00
Číslo 04210/2023-PKZP-K40373/23.00
Zmluvná strana 1 Obec Hrabovec nad Laborcom
Zmluvná strana 1 IČO 00322997
Zmluvná strana 2 Slovenský pozemkový fond
Zmluvná strana 2 IČO 17335345
Názov Zmluva o prevode vlastníctva
Predmet Zmluva o prevode vlastníctva
Dátum zverejnenia 21.3.2024
Uzatvoril Ing. Anton Kulan
21.3.2024
Zmluva o prevode vlastníctva
Slovenský pozemkový fond
Detail zmluvy 04229/2023-PKZP-K40246/23.00
Číslo 04229/2023-PKZP-K40246/23.00
Zmluvná strana 1 Obec Hrabovec nad Laborcom
Zmluvná strana 1 IČO 00322997
Zmluvná strana 2 Slovenský pozemkový fond
Zmluvná strana 2 IČO 17335345
Názov Zmluva o prevode vlastníctva
Predmet Zmluva o prevode vlastníctva
Dátum zverejnenia 21.3.2024
Uzatvoril Ing. Anton Kulan
21.3.2024
Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy 24/35/054/25
Číslo 24/35/054/25
Zmluvná strana 1 Obec Hrabovec nad Laborcom
Zmluvná strana 1 IČO 00322997
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 24_35_054_25 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2
Dátum uzavretia 20.3.2024
Dátum zverejnenia 21.3.2024
Dátum účinnosti 20.3.2024
Uzatvoril Ing. Anton Kulan
18.3.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy 18/03/2024
Číslo 18/03/2024
Zmluvná strana 1 Obec Hrabovec nad Laborcom
Zmluvná strana 1 IČO 00322997
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Dátum uzavretia 18.3.2024
Dátum zverejnenia 18.3.2024
Dátum účinnosti 18.3.2024
Uzatvoril Ing. Anton Kulan - starosta obce
15.2.2024
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o poskytovaní právnych služieb
JUDr. Anton Wagner
Detail zmluvy Dodatok č. 1
Číslo Dodatok č. 1
Zmluvná strana 2 JUDr. Anton Wagner
Názov Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o poskytovaní právnych služieb
Predmet Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve o poskytovaní právnych služieb
Dátum zverejnenia 15.2.2024
15.2.2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2024/027
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Detail zmluvy 2024/027
Číslo 2024/027
Zmluvná strana 2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151742
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2024/027
Predmet ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2024/027
Dátum zverejnenia 15.2.2024
7.2.2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách...
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Detail zmluvy 1257/2024-M_ODFSS
Číslo 1257/2024-M_ODFSS
Zmluvná strana 2 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00681156
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách...
Predmet Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách...
Dátum zverejnenia 7.2.2024
18.12.2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Detail zmluvy N20231124026
Číslo N20231124026
Zmluvná strana 2 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 30854687
Názov ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Predmet ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Dátum zverejnenia 18.12.2023
14.12.2023
Poistná zmluva - krátkodobé
Union poisťovňa
Detail zmluvy 11-14581
Číslo 11-14581
Zmluvná strana 2 Union poisťovňa
Zmluvná strana 2 IČO 31322051
Názov Poistná zmluva - krátkodobé
Predmet Poistná zmluva - krátkodobé
Dátum zverejnenia 14.12.2023
14.12.2023
Dohoda č. 23/35/010/83
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Detail zmluvy 23/35/010/83
Číslo 23/35/010/83
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Predmet Dohoda č. 23/35/010/83
Cena Dohoda č. 23/35/010/83
Dátum zverejnenia 14.12.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hrabovec nad Laborcom je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 07,00 - 16,30 hod.
  • Ut: 07,00 - 15,30 hod.
  • St: 07,00 - 15,30 hod.
  • Št: 07,00 - 15,30 hod.
  • Pi: 07,00 - 12,00 hod.